Vybral jsem si Aleše pro jeho individuální přístup k mým potřebám už od úvodního představení. Zaujal mě teorií S křivek učení, kterou mi na úvodním setkání představil. Během našich deseti hodinových rozhovorů vnášel do mých témat nehodnotící zpětnou vazbu a výborné naslouchání. Dokázal přesně pojmenovat mé emoce, které v průběhu koučovacích sezení na něj působily. To mně pomohlo si je uvědomit a převzít nad nimi kontrolu. Díky tomu jsem mnohem méně manipulovatelný svou slabostí, které jsem si nebyl vědom. Aleš mi ji pomohl pojmenovat. Po celou dobu naší spolupráce přizpůsoboval svůj přístup k mým potřebám a věděl, kdy využít zpětné vazby a kdy edukace, aby mě tak „aktivizoval“ k činnosti. O jeho výzvy k převádění uvědomění do praxe jsem si vyloženě říkal a překonávaly můj ostych k odlišnému chování, po kterém jsem toužil na začátku. Pokud se mi něco nedařilo, Aleš mi pomohl lidsky a citlivě uvědomit si, proč se tak stalo. To mi pomohlo k dalším hlubším uvědoměním o mé osobě a tím překonání překážek bránícím změně chování. Za velmi důležitý a nápomocný považuji jeho přístup k průběžné e-mailové komunikaci, kdy velmi ochotně a přesně komentoval mé pochyby nebo rozhodnutí – a to vždy v můj prospěch. Velmi si vážím jeho přístupu a přidávám, že bez mé aktivní účasti a každodenního nasazení by k tak velkým změnám nedošlo. Začněte u sebe, chtějte něco změnit!!! A pak se domluvte s Alešem a své změny dosáhnete! Jsem jiným člověkem – člověkem, kterým chci být.