Koučování je konkurenční výhoda!

Pro koučování je zcela zásadní jedna věc – točí se celé jen a pouze kolem vás klientů. Kouč vám pomáhá soustředit se na dosahování vašich cílů a nechává vám plnou odpovědnost. A protože je koučování proces vedený klienty, pojďme se podívat na to, jak ho právě klienti popisují.


🎯 Koučování je konkurenční výhoda
Sportovci mají své kouče, kteří jim pomáhají zlepšovat výkony, vítězit v zápasech a lámat rekordy (i když třeba „jen“ ty osobní). Lídři si kouče hledají proto, aby jim pomohli s inovacemi, maximalizací produktivity a také s nalezením rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.
Koučovací proces často odemkne zdroje představivosti, produktivity a leadershipu, které jste do té doby nevyužívali. Když objevíte celé svoje já a začnete s ním pracovat, můžete dosahovat skvělých výsledků.


🎯 Koučování není proces pro řešení problémů, je určen k seberozvoji a ke zlepšování
Lidé, kteří koučování neznají a nezažili, si často myslí, že se používá k řešení problémů. Tato myšlenka snad ani nemůže být pravdě vzdálenější. Koučování je totiž proces, který vede primárně k rozvoji výkonu a zlepšování, nikoli k nápravě problémů.
Pokud vás třeba nedávno povýšili do vaší první vedoucí role, může vás kouč v tomto nesnadném přechodu podpořit tak, že vám pomůže zjistit, jak vést lidi, kteří byli dříve vašimi kolegy.


🎯 Koučování mění život
Klienti, kteří kouče vyhledali z profesionálních důvodů 📊, často vidí pozitivní efekt i ve svých osobních životech 🍀, a naopak. Výzkumy ICF uvádí, že jako nejdůležitější výstupy z koučování klienti uvádí vylepšené komunikační dovednosti, větší sebedůvěru a zvýšenou produktivitu. Koučování je zcela transformativní zážitek. Musíte ale být připraveni a ochotni na sobě pracovat.
Nejlepší způsob, jak koučování pochopit, je ho zažít! Pojďte vyzkoušet něco nového a rezervujte si nezávaznou schůzku prostřednictvím osobní zprávy nebo mého rezervačního systému.