Přemýšleli jste už o koučování, ale nejste si jistí, co si pod tímto pojmem představit? Pojďme se podrobněji podívat na základní kameny koučování, kterými jsou smlouva o poskytnuté službě, role kouče a role klienta.

🧩 Koučování jako takové je vlastně partnerství mezi klientem a koučem, které hned od samého počátku definuje smlouva o poskytnuté službě (koučování). Tato smlouva se točí kolem vztahu kouče a klienta a také práce, které se spolu budou věnovat.

🧩 Smlouva definuje role, zodpovědnosti a práva zúčastněných stran. Může také určovat délku koučování, tzn. počet setkání, četnost a dobu trvání jednotlivých setkání a dále to, jak se bude klient se svým koučem potkávat (osobně, online).

🧩 Jaká je role kouče? Kouč pomáhá klientovi zjistit a ujasnit si, čeho chce dosáhnout. Společně s klientem spoluvytváří bezpečné a svobodné prostředí, ve kterém klienta nesoudí, ale povzbuzuje ho k sebepoznání. Během společných setkání kouč klade otázky a používá nástroje (včetně například osobní psychologické diagnostiky), jejichž prostřednictvím klient objevuje různé možnosti a alternativy vedoucí k vlastnímu řešení či strategii, kterou si zvládne vytvořit sám.

🧩 Kouč může také klientovi dávat „domácí úkoly“, třeba aby si vedl deník nebo si zaznamenával nějaké postřehy. Díky tomu na sobě klient může pracovat, rozvíjet se i mezi jednotlivými sezeními a svých cílů dosahovat rychleji. Klient se může spolehnout na to, že ho kouč bude držet odpovědným za cíle, které akceptoval.

🧩 A jaká je role klienta? Nemusíme si nic nalhávat, klienta čeká tvrdá práce. Jako vůbec nejtěžší úkol se může ukázat schopnost být sám k sobě čestný a zranitelný a prozkoumávat oblasti, ve kterých se cítí nepříjemně. Bezpečné prostředí koučovacího setkání klientovi umožňuje, aby si kladl otázky a hledal na ně odpovědi. Když se klient zasekne, může svobodně mluvit a zjišťovat, co mu pomůže posunout se dále. Potom už jde do akce a za svými cíli.

🧩 Pokud je klient tomuto procesu otevřený, může dosáhnout opravdové osobní transformace a svých cílů snadněji, než si vůbec dokázal představit.